Safera upptäcker faran

Safera är en föregångare inom förebyggande brandsäkerhet. Med vår smarta spisvakt kan vi praktiskt taget helt eliminera spisbränder, den främsta orsaken till bränder i hemmet.

Vi har gjort det till vårt uppdrag att se till att inga fler liv går förlorade i spisbränder. Vi vill också se till att alla, oavsett ålder, kan ägna sig åt säker matlagning, hela livet ut.

Safera uppfattar faror som andra missar.

Safera Airis -liesivahti

Safera spisvakt för varje hem

Safera spisvakt är den mest effektiva lösningen mot spisbränder. Safera känner av faran i förväg och stänger av strömmen till spisen innan det börjar brinna. Safera spisvakt finns levereras både förinstallerad i spiskåpan och som en fristående produkt som installeras separat. Alla Safera spisvakter uppfyller standarden EN 50615.

Köp

Så här fungerar Safera spisvakt

Safera övervakar:

  • Spistemperaturen
  • Elförbrukningen
  • Mänsklig närvaro

Safera förebygger spisbränder:

  • Ingen aktivitet krävs från användaren
  • Larmet går endast i farliga situationer
  • Spisen stängs av, om nödvändigt
  • Stör inte din dagliga matlagning

Safera är den effektivaste lösningen för förebyggande av spisbränder.

Safera Spisvakter︎ Brandfilt / brandsläckare︎ Smart spis / timer︎ Induktionsspis︎ Traditionella spisvakter ︎ Safera︎
✔︎Uppfyller EU-standarden för spisvakter, EN 50615. (1
✔︎Känner av mänsklig närvaro.
✔︎Förbättrar spissäkerheten även utan tillsyn. (2 (3
✔︎Kräver inte att man lär sig något nytt. Passar alla typer av användare.
✔︎Stör inte din matlagning.
✔︎Känner igen olika matlagnings­situationer.
✔︎Högfrekvenssystem med sju sensorer.
✔︎Artificiell intelligens som förutser farliga situationer.
✔︎Förebygger farliga situationer genom att stänga av spisen innan brand uppstår.
  • (1 Be tillverkaren om ett certifikat utgivet av en tredje part
  • (2 Reagerar inte aktivt vid omedelbar fara
  • (3 En induktionsspis värms inte upp utan kokkärl