Erkka Suvikumpu

Erkka
Suvikumpu

VD
gsm. +358 44 5566 529

Saferan Myyntijohtaja, Mikko Reinikainen

Mikko
Reinikainen

Försäljningschef, Sverige, Tyskland
gsm +358 40 768 4536

Saferan Myyntijohtaja Sampo Rantakokko

Sampo
Rantakokko

Försäljningschef, Finland, Norge
gsm +358 50 595 2454

Saferan Tuotetukipäällikkö Niko Pietikäinen

Niko
Pietikäinen

Produktsupport manager
gsm. +358 50 3561 235

Saferan Kehitysjohtaja Henri Andell

Henri
Andell

Business Development Director
gsm +358 40 516 6557

Saferan Tuotekehitysjohtaja Samuli Lintonen

Samuli
Lintonen

Produktutvecklingschef
gsm +358 40 080 0420

Produktsupport

Safera:s produktsupport är tillgänglig måndag till fredag från 09:00 till 16:00 (EET).

Du kan ladda ner instruktioner från produktsupportsidorna eller kontakta oss:

Spisfläktar och fläktar

Savo kåpor:
tel. +358 (0)207 181 450
www.savo.fi

Swegon CASA/Ilto/Meptek kåpor:
tel. +358 (0)2 2105 111
www.swegon.fi

Iloxair kåpor:
tel. +358 (0)20 442 3700
www.iloxair.fi

Franke kåpor:
www.franke.fi

Säkerhetsteknik:

Safera:
Niko Pietikäinen
Produktsupport manager
gsm. +358 50 3561 235

Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Safera Oy, Tekniikantie 4, 02150 Espoo.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Henri Andell, henri.andell@safera.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen
– Markkinointiviestintä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei siis myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin eikä muuhunkaan automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus tietojen poistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista.

Oikeus saada henkilötiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.